โครงสร้างรายวิชา

Google                           Youtube                               พสว                             สพม11

โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์

รหัสวิชา ค 21102                                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         เวลาเรียน 60ชั่วโมง                                        อัตราส่วนคะแนน 70:30

ลำดับ

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

ชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

(100)

1

เศษส่วนและทศนิยม

ค1.1 ม.1/1,ค.1.2 ม.1/2,ค.6.1 ม.1/1 ค.6.1 ม.1/3,ค.6.1 ม.1/4

การบวก ลบ คูณ หารทศนิยมและเศษส่วน ความสัมพันธ์

ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

20

20

2

การประมาณค่า

ค.1.3 ม.1/1,ค.6.1 ม.1/3

ค่าประมาณ การปัดเศษ และการประมาณค่า

6

10

สอบระหว่างภาค

1

10

3

คู่อันดับและกราฟ

ค.4.2 ม.1/4,ค.4.2 ม.1/5,ค.6.1 .1/3

คู่อันดับ กราฟ และการนำไปใช้

7

10

4

สมการเชิงเส้นตัวแปลเดียว

ค.4.1 ม.1/4,ค.4.2 ม.1/1, ค.4.2 ม.1/2 ค.4.2 ม.1/3,ค.6.1 ม.1/1,ค.6.1 ม.1/2 ม.1/6

รูปแบบ ความสัมพันธ์  คำตอบของสมการ การแก้สมการ และโจทย์ปัญหาเชิงเส้นตัวแปรเดียว

15

15

5

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ค.3.1 ม.1/2 ,ค.3.1 ม.1/3 ค.3.1  ม.1/4,ค.3.1 ม.1/5,ค.3.1 ม.1/5,ค.3.1 ม.1/6 ,ค.6.1 ม.1/1,ค.6.1 ม.1/2

รูปเรขาคณิตสามมิติ หน้าตัดของรูป เรขาคณิตสามมิติ การมองทางด้านหน้า front view ด้านข้าง side view ด้านบน top view ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

8

10

6

โอกาสของเหตุการณ์

ค.5.2 ม.1/1 ,ค.6.1 ม.1/2 ค.6.1  ม.1/3

โอกาสของเหตุการณ์

2

5

สอบปลายภาค

1

20

รวม

60

100

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: